Panduan Penyiaran & Pembinaan Wahidiyah

Penyiaran & pembinaan Wahidiyah adalah suatu tugas yang sangat mulia Indalloh Wa Rosuulihi j wa Ghoutsi Haadzaz Zaman t. Setiap Pengamal Sholawat Wahidiyah dianjurkan oleh Hadlrotul Mukarrom Muallif Sholawat Wahidiyah t supaya menyiarkan Sholawat Wahidiyah dan Ajaran Wahidiyah kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu dengan ikhlas dan bijaksana. Berarti setiap pengamal Wahidiyah adalah “Penyiar “ Baik yang duduk di lembaga

» Read more