Wednesday, May 22
Shadow

Badan Kanak-Kanak

Badan Pembina Kanak-Kanak Wahidiyah (BPKW) Pusat merupakan bagian integral dari dan berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana DPP PSW di bidang Pembinaan Kanak-kanak Wahidiyah. Adapun tugas pokok BPKW Pusat adalah:

  1. Mengatur dan melaksanakan kegiatan DPP PSW di Bidang Pembinaan Kanak-kanak Wahidiyah.
  2. Mengupayakan Kanak-Kanak Wahidiyah menjadi Kanak-Kanak yang Sholeh dan Sholehah dan taat beragama kepada Alloh Subhanallohu wa ta’ala wa Wosulihi Shollallohu ‘alaihi wassalam, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, berpengetahuan luas, peduli terhadap permasalahan umat masyarakat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa berdasarkan bimbingan Mu’allif Sholawat Wahidiyah.
  3. Memberikan pemahaman kepada para Kanak-Kanak Wahidiyah tentang Sholawat Wahidiyah dan Ajaran Wahidiyah serta Lembaga Khidmah (PSW) dan cara meningkatkan mahabah kepada Muallif R.A.
  4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua DPP PSW Bidang Pembinaan Kanak-Kanak Wahidiyah.