Wednesday, May 22
Shadow

Mujahadah Yaumiyah (Harian)

  1. Mujahadah Yaumiyah adalah mujahadah yang dilaksanakan setiap hari oleh Pengamal Wahidiyah paling sedikit satu kali dalam sehari semalam dengan urutan bacaan seperti dalam lembaran Sholawat Wahidiyah dan hitungannya boleh ditetapkan, ditambah, atau dikurangi sebagian atau seluruhnya.
  2. Disamping menurut pilihannya sendiri seperti di atas sangat dianjurkan menggunakan Aurod Mujahadah bilangan 7-17. Boleh dilaksanakan sendiri-sendiri akan tetapi berjama’ah sekeluarga, selingkungan atau sekampung sangat dianjurkan.
  3. Pelaksanaannya tidak ditentukan pada salah satu waktu. Boleh siang, malam, sore atau pagi hari. Lebih utama bila memilih waktu yang sekiranya bisa melaksanakan secara rutin (istiqomah), misalnya sehabis sholat Magrib.

ANJURAN :

  1. Para Pengamal Wahidiyah supaya melaksanakan Mujahadah Menjelang Shubuh, sendiri-sendiri atau berjama’ah. Sebelum-nya didahului sholat witir sedikitnya 3 (tiga) roka’at (seperti lazimnya dilakukan sehabis sholat tarowih di bulan Roma-dlon).
  2. Para Pengamal Wahidiyah supaya membiasakan diri melaksanakan sholat sunnat qobliyah, ba’diyah dan sholat berjama’ah.
  3. Sehabis mendengarkan adzan jangan langsung membaca puji–pujian / tasyafu’an tetapi hendaknya melaksanakan sholat sunnat qobliyah lebih dahulu.
  4. Sholat sunnah ba’diyatal Maghrib supaya dilaksanakan setelah salam dari sholat Maghrib kemudian baru membaca wirid dan Mujahadah.