Wednesday, May 22
Shadow

Mujahadah untuk Pengamal yang Wafat

Mujahadah secara berjama’ah oleh para pengamal Wahidiyah di desa/daerah untuk kirim do’a kepada arwah ahli kubur. Mujahadah ini dapat dilaksanakan dalam Mujahadah Usbu’iyah. Nama-nama yang dikirim supaya dibacakan. Tapi jika tidak memungkinkan cukup niat dalam hati. Aurodnya menggunakan bilangan 7 – 17 tiga kali khataman dengan bergantian imamnya.