Wednesday, May 22
Shadow

Mujahadah Permohonan Suatu Hajat

Bagi yang mempunyai hajat penting (yang baik), dan ingin segera dikabulkan oleh Alloh Ta’ala sayogjanya mengamalkan mujahadah khusus dengan nida’ / tawasul kepada Rosululloh  wa Ghoutsu Hadzaz Zaman Ra.

Tata Cara Mujahadah Permohonan Suatu Hajat

Adapun tata cara mujahadahnya adalah sebagai berikut :

 1. Duduk dengan tenang, khusyu’, khudlur Bihadlrotillah, merasa penuh dosa dan dholim, merasa di hadapan Rosulillah (istihdlor), dengan ta’dhim (memuliakan) dan mahabbah (mencintai) semurni-murninya.
 2. Hadiah fatihah kepada Rosululloh, tiga kali / tujuh kali atau lebih (ambil hitungan ganjil).
 3. Matur kepada Rosululloh sebagai berikut:  “YAA ROSULALLOH ! SYAFA’ATILAH UMATMU YANG SENANTIASA BERLARUT-LARUT DHOLIM INI. MOHONKAN KEPADA ALLOH SWT SEMOGA DIAMPUNI DOSA-DOSA KAMI SEKELUARGA, DAN DIBERI HIDAYAH TAUFIQ YANG SEBANYAK-BANYAKNYA, DAN SEMOGA KAMI DIBERI RIZKI YANG HALAL, MUDAH, LUAS, DAN BAROKAH, DAN SEMOGA ………” (menyampaikan hajatnya asal bukan ma’siat. Redaksi (susunan bahasa)-nya supaya menyusun sendiri dan bisa dengan bahasa daerah masing-masing).
 4. Membaca “YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOH” minim 1000 kali atau 30 menit.
 5. Matur lagi kepada Rosululloh seperti di atas (bag.c.).
 6. Membaca surat Fatihah satu kali.
 7. Memberikan hadiah Fatihah kepada GHOUTSU ZAMAN 3 kali atau lebih (bilangan ganjil).
 8. Matur kepada Ghoutsu Hadzaz Zaman, sebagai berikut: “DUHAI GHOUTSU HAADAZ ZAMAN BANTULAH KAMI MANUSIA YANG BERLARUT-LARUT BANYAK DOSA INI! MOHONKAN KEPADA ALLOH SWT SEMOGA DIAMPUNI DOSA-DOSA KAMI SEKELUARGA, DAN DIBERI HIDAYAH, TAUFIQ YANG SEBANYAK-BANYAKNYA, DAN SEMOGA KAMI DIBERI RIZKI YANG HALAL, LUAS, MUDAH, SERTA BAROKAH DAN SEMOGA ……” (menyampaikan hajatnya).
 9. Membaca “YAA AYYUHAL GHOUTS …. 1000 kali atau 30 menit.
 10. Matur lagi kepada GHOUTSU ZAMAN, seperti di atas (bag.h)
 11. Baca surat fatihah 1 kali
 12. Membaca “FAFIRRUU ILALLOH” …..1000 kali atau 30 menit.
 13. “Membaca WAQUL JAA-AL HAQQU WA ZAHAQOL BAATHIL INNALBATHILA KAANA ZAHUUQOO” 7 kali dan mengakhiri dengan bacaan surat fatihah 1 kali.

Keterangan

 1. Mujahadah khusus ini bisa diamalkan oleh siapa saja terutama bagi yang mempunyai hajat.
 2. Pelaksanaan Mujahadah khusus tersebut jangan sampai mengurangi pelaksanaan dan aturan Mujahadah yang sudah berlaku terutama Mujahadah Yaumiyyah (bilangan 7-17).
 3. Jangan lupa penjiwaan “LILLAH BILLAH, LIRROSUL BIR-ROSUL, LIL-GHOUTS BILGHOUTS …” (dan seterusnya)!
 4. Bagi pengamal Wahidiyah, sebelum matur / mohon kepada Rosululloh seperti di atas supaya mengawali dengan membaca “YAA SYAFI’AL KHOLQIS SHOLATU WASSALAAM ..” dst tiga kali atau lebih (bilangan ganjil) dan sebelum membaca “YAA AYYUHAL GHOUTS” supaya membaca “YAA AYYUHAL GHOUTS SALAAMULLO…” 3 kali atau lebih. Begitu pula sebelum membaca “FAFIRRUU ……” supaya membaca do’a “ALLOHUMMA BIHAQQIS MIKAL A’DHOM…”.
 5. Bagi yang belum mengamalkan Sholawat Wahidiyah supaya langsung baca Fatihah dan matur seperti di atas.
 6. Pelaksanaan mujahadah tersebut boleh sendirian atau berjama’ah. Jika berjama’ah, yang matur cukup Imamnya saja.
 7. Bagi yang mempunyai hajat yang sangat mendesak supaya mengulangi pelaksanaan Mujahadah khusus ini berkali-kali atau memperbanyak baca “YAA SAYYIDII YAA ROSULALLOH” misalnya 10.000 atau 11.000 kali, dan menambahkan bacaan fatihahnya (dengan bilangan ganjil).

PERHATIAN :

AUROD-AUROD MUJAHADAH dalam tuntunan ini adalah bimbingan Hadlrotul Mukarrom Muallif Sholawat Wahidiyah. Insya Alloh sudah cukup untuk diamalkan.